Default top

Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Huisdier uit logeren is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

FAQ iconVastleggen en verwerking van gegevens
FAQ iconContactformulier
FAQ iconBezoekgegevens
FAQ iconWebsites van derden
FAQ iconWijzigingen privacy verklaring
FAQ iconInzage en wijzigen van uw gegevens
Default bottom